قوانین و مقررات وبسایت زبان پلاس

لطفاً قبل از استفاده از خدمات زبان پلاس، موارد زیر را مطالعه کنید:

  • سوال های زبانی خودتان را در قسمت نظرات یکی از صفحه ها یا نوشته های مرتبط با موضوع سوال مطرح نمایید.
  • پاسگویی به سوال های پرسیده شده در قسمت نظرات ممکن است بین ۱۵ دقیقه تا یک روز کاری طول بکشد.
  • در صورت واریز هرگونه هزینه برای خدمات زبان پلاس (کلاس ها و …)، تصویری از فیش واریزی را از طریق یکی از راه های موجود در صفحه تماس با من ارسال نمایید.
  • دانشجوهای کلاس های خصوصی از هر زمان که مایل باشند می توانند در ادامه کلاس ها شرکت نکنند. در این صورت هزینه جلسات باقیمانده آنها در کمتر از یک روز کاری به حساب آنها برگردانده می شود.
  • هزینه کلاس های خصوصی بصورت هر ۵ یا ۱۰ جلسه (به انتخاب دانشجو) از قبل دریافت می شوند و نیازی نیست هزینه کل دوره های کلاس را پرداخت کنید.