پرداخت

با تشکر از اینکه تصمیم گرفتید از خدمات زبان پلاس استفاده کنید، لطفاً برای پرداخت هزینه ها از یکی از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

بانک ملت

 • شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۸۱۴۴۵۳۲
 • شماره حساب:   ۵۰۱۱۴۳۲۸۲۷
 • شماره شبا: IR580120020000005011432827

بانک ملی

 • شماره کارت:  ۶۰۳۷۹۹۷۳۰۲۹۳۵۸۸۸
 • شماره حساب:  ۰۱۱۱۰۵۴۵۹۴۰۰۲
 • شماره شبا:IR940170000000111054594002

بانک تجارت

 • شماره کارت:  ۵۸۵۹۸۳۱۰۳۲۴۷۲۳۷۴
 • شماره حساب:
 • شماره شبا:

بانک پارسیان

 • شماره کارت:  ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۸۷۱۵۴۱۹
 • شماره حساب:
 • شماره شبا:

بانک سامان

 • شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۵۲۰۶۹۲۸
 • شماره حساب:۹۴۰۱۸۸۸۲۶۰۵۸۴۷۱
 • شماره شبا:IR690560940188802605847001

تمامی حقوق وبسایت زبان پلاس متعلق به سجاد قائمی نژاد می باشد.