در رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) شما باید دو متن بنویسید. با توجه به نوع آزمون آیلتس شما (جنرال یا آکادمیک) نوع متن هایی که می نویسید کمی متفاوت خواهد بود.

بیشترین تفاوت رایتینگ آیلتس های آکادمیک و جنرال در اولین Task آنهاست. در رایتینگ آیلتس جنرال، اولین رایتینگ شما یک نامه است در حالیکه در رایتینگ آیلتس آکادمیک اولین رایتینگی که باید بنویسید گزارش اطلاعات موجود در یک نمودار است.

Task 2 آیلتس جنرال و آکادمیک تقریباً مشابه است و در هر دو نوع آزمون از اهمیت بیشتری نسبت به Task 1 برخوردار است.

در این صفحه شما می توانید همه مقاله های من در زمینه رایتینگ آیلتس را مشاهده و مطالعه کنید.

تمامی حقوق وبسایت زبان پلاس متعلق به سجاد قائمی نژاد می باشد.