لیسنینگ آیلتس (IELTS Listening) اولین بخش آزمون است. عملکرد خوب در این بخش می تواند از نظر روانی تاثیر بسیار خوبی روی بخش های بعدی آزمون شما  داشته باشد و به همین خاطر تاثیر فوق العاده ای روی نتیجه کلی آزمون آیلتس دارد. در این صفحه می توانید تمام مقاله هایی که من در زبان پلاس در مورد بخش لیسنینگ آزمون آیلتس نوشته ام را مطالعه کنید.

تمامی حقوق وبسایت زبان پلاس متعلق به سجاد قائمی نژاد می باشد.