پرداخت

با تشکر از اینکه تصمیم گرفتید از خدمات زبان پلاس استفاده کنید، لطفاً برای پرداخت هزینه ها از یکی از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

بانک ملت

  • شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۸۱۴۴۵۳۲
  • شماره حساب:   ۵۰۱۱۴۳۲۸۲۷
  • شماره شبا:

بانک ملی

  • شماره کارت:  ۶۰۳۷۹۹۷۳۰۲۹۳۵۸۸۸
  • شماره حساب:  ۰۱۱۱۰۵۴۵۹۴۰۰۲
  • شماره شبا:

تمامی حقوق وبسایت زبان پلاس متعلق به سجاد قائمی نژاد می باشد.